เหงื่อไคลยิ่งหมักหมม แบคทีเรียยิ่งโตขึ้น

โตขึ้น จนเหม็นอับ ซักยังไงก็ไม่ออก

ยิ่งตากในที่ร่ม แบคทีเรียยิ่งโตขึ้น โตขึ้น

จนเหม็นอับ กลิ่นก็ไม่หมด

ซักไม่สะอาดจริง แบคทีเรียก็สะสมจนโตขึ้น โตขึ้น

ทำยังไงกลิ่นเหม็นอับก็ยังหลงเหลือ

*ยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia Coli และ Staphylococcus Aureus ได้ 99.99% จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)

จำกัด เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ด้วย เปา ซิลเวอร์ นาโน ปริมาณ 35 กรัม

ต่อน้ำ 15 ลิตร แช่ผ้า 15 นาที

(เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นผมขนาด

100,000 นาโนเมตร)

แตกตัวกระจายกลิ่นหอมทุกครั้งที่สัมผัส