รวมพลังนวัตกรรม “ซิลเวอร์ นาโน” เทคโนโลยีที่ทรงพลังจัดการได้

แม้สิ่งสกปรกที่มองไม่เห็น ทั้งแบคทีเรีย ความชื้น และคราบเหงื่อไคล

ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของกลิ่นอับ เพิ่ม “แคปซูลน้ำหอม” หอมต่อเนื่อง

ยาวนานทุกครั้งที่สัมผัสและเมื่อสวมใส่ระหว่างวัน...

ผสานพลังขจัดคราบ ให้ผ้าสะอาดเต็มพลังซัก

พร้อมเพิ่มสารปรับผ้านุ่ม ให้ผ้านุ่ม หอม รีดง่าย

จะซัก-ตากเวลาไหน ก็มั่นใจ...ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด

ด้วยสุดยอดนวัตกรรม “ซิลเวอร์ นาโน” เทคโนโลยี อนุภาคขนาดเล็กระดับ

นาโน จัดการได้แม้สิ่งสกปรกที่มองไม่เห็น ทั้งแบคทีเรีย ความชื้น และคราบ

เหงื่อไคล ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของกลิ่นอับ ซอกซอนได้ลึกถึงเส้นใย ตรงเข้า

จัดการต้นเหตุกลิ่นอับได้จริง ให้เสื้อผ้าสะอาด มั่นใจ เพิ่ม “แคปซูลน้ำหอม”

หอมต่อเนื่องยาวนานทุกครั้งที่สัมผัสและเมื่อสวมใส่ระหว่างวัน...

ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด สะอาดลึกกว่าที่ตาเห็น พร้อมพลังในการขจัดคราบต่างๆ

ได้เป็นอย่างดี ด้วยคุณสมบัติของสูตรเข้มข้นที่ใช้แค่ 1 ช้อน

ก็ให้พลังในการขจัดคราบได้ดีกว่าถึง 2 เท่า

จะซัก-ตากเวลาไหน ก็มั่นใจ “ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด”

ลดกลิ่นอับจริง ด้วยเทคโนโลยี “ซิลเวอร์ นาโน” ที่จัดการสิ่งสกปรก

ที่มองไม่เห็น ทั้งแบคทีเรีย ความชื้น และคราบเหงื่อไคล ช่วยยับยั้ง

แบคทีเรียต้นเหตุของกลิ่นอับอย่างได้ผล ด้วยประสิทธิภาพการลดกลิ่นอับ

ที่ดีเยี่ยมอย่างผู้เชี่ยวชาญตามแบบของ เปา ซิลเวอร์ นาโน XPERT

ไม่ว่าจะซักหรือตากเวลาไหน ก็ลดกลิ่นอับ ไม่ง้อแดด...

พร้อมสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นสำหรับเครื่องฝาหน้าโดยเฉพาะ

จึงให้ปริมาณฟองที่พอเหมาะ และพลังในการขจัดคราบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี